Tips på bra mattesajter för att träna matte hemma

nomp.se

mult.se

Kunskapsstjärnan

Multiplikationsspel

Spökspel multiplikation

Positionssystemet


Addition
Strategier


Genomgång av strategien varje talsort för sig (mellanled) utan talövergång för räkning med addition.Genomgång av strategien varje talsort för sig (mellanled) med och utan talövergång för räkning med addition.


Genomgång av 3 olika strategier för räkning med addition. Varje talsort för sig (mellanled) med och utan talövergång samt fyll upp till närmaste jämna heltal.


Subtraktion

Strategier

Genomgång av strategin räkna uppåt vid räkning med subtraktion.Genomgång av strategin räkna uppåt / fylla upp vid räkning med subtraktion av större tal.

Genomgång av strategin varje talsort för sig utan talövergång vid räkning med subtraktion.
Genomgång av strategin varje talsort för sig (mellanled) med talövergång vid räkning med subtraktion.

Tallinjen


Mattesvenne presenterar tallinjen.